W związku z zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień do operowania wózkami podnośnikowymi.

Do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r)

Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne tylko terminowo

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie przygotowuje osoby posiadające zaświadczenie ukończenia kursu do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego na:

"Operatora wózków jezdniowych podnośnikowych"

Ilość godzin: 8 h - dwa spotkania obejmują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu UDT

Cena kursu z egzaminem UDT - 400 zł