Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:


Czas trwania/ koszt szkolenia

6 godzin / 350,00 zł

Zaświadczenia i certyfikat
Zaświadczenie wydawane na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 (Dz.U 2019 poz. 652)