Cel szkolenia:
zdobycie wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami. Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw prywatnych, specjalistów ds. ochrony środowiska, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzającymi sprawozdania środowiskowe.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

Czas trwania / koszt szkolenia
6 godzin / 350,00 zł

Zaświadczenia i certyfikat
Zaświadczenie wydawane na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 (Dz.U 2019 poz. 652)