JAK NAS OCENIAJĄ KURSANCI

Uważam , że szkolenie, które wybrałam „kurs kosmetyczny z elementami wizażu” to dobry wybór ponieważ mogę nabyć nowego doświadczenia z którego na pewno po tym kursie skorzystam. Najbardziej podoba mi się w szkoleniu praca z modelkami oraz atmosfera w grupie. Jest bardzo miło i wesoło. Szkolenie oceniam na 5 gwiazdek. Nie ma nic co by mi się nie podobało w szkoleniu.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE GOSPODARKA ODPADAMI

Celem szkolenia zdobycie wiedzy i kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami. Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, pracowników przedsiębiorstw prywatnych, specjalistów ds. ochrony środowiska, osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzającymi sprawozdania środowiskowe.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

  • kwalifikowanie odpadów
  • prowadzenie ewidencji odpadów przy użyciu kart przekazania odpadu i kart ewidencji odpadu,
  • wydawanie decyzji administracyjnych (zezwoleń na wytwarzanie i transport odpadów)
  • zasady wpisu do rejestru bazy danych odpadami (BDO)
  • wprowadzanie danych do BDO
  • obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi
  • obowiązki wynikające z ustawy o odpadach
  • przygotowanie sprawozdań o emisji gazów do atmosfery do Marszałka Województwa i KOBIZE (samochody, piece)
  • opłaty za korzystanie z środowiska

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CIECHANOWIE, tel. 23 672 46 64, 23 672 75 86 , biuro@zdzciechanow.com.pl