Zakres kursu:

  • urządzenia do spawania w osłonach gazów elektrodą topliwą, materiały spawalnicze
  • możliwości nastawiania parametrów spawania, łuk spawalniczy - rodzaje
  • zakłócenia w działaniu urządzeń do spawania, unikanie wad w spoinach
  • bhp i ochrona ppoż
  • wady i niezgodności spoin, metody badań złączy spawanych
  • materiałoznawstwo spawalnicze
  • szkolenie praktyczne

Czas trwania: 145 godzin w tym 120 godzin zajęć praktycznych

Wymagania:

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza

Zaświadczenia i certyfikaty:

po zdanym egzaminie otrzymuje Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień

Atuty:

opanowanie umiejętności wykonywania spoin pachwinowych blach i rur, spoin czołowych blach i spoin czołowych rur metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.