Zakres kursu:

wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin, technika wykonywania zabiegów ochronnych, zapobieganie negatywnego wpływu środków ochrony roślin na środowisko, BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin


Czas trwania: 14h

Wymagania:

obowiązujące przepisy prawne, charakterystyka i stosowanie środków, integrowana ochrona roślin, technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin, BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW

Atuty:

nabycie uprawnień do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.