Zakres kursu:

obowiązujące przepisy, klasyfikację materiałów oraz ich główne zagrożenia, odblaskowe tablice i nalepki ostrzegawcze, materiały dopuszczone do przewozu w opakowaniu i luzem oraz oznakowanie tych opakowań i kontenerów z materiałami poszczególnych klas, zakazy ładowania razem, rodzaje pojazdów i ich przystosowanie do przewozu materiałów poszczególnych klas, załadunek i wyładunek materiałów poszczególnych klas oraz ich zabezpieczenie na pojeździe, kwalifikacje kierowcy i innych osób mogących uczestniczyć w przejeździe, dokumenty wymagane w czasie przewozu, obowiązki nadawcy, przewoźnika i kierowcy, ruch pojazdów z materiałami i ograniczenia w ruchu, „małe ilości” materiałów i warunki ich przewozu, obowiązki kierowcy przy zagrożeniach, jakie mogą być powodowane przewożonymi materiałami poszczególnych klas, kontrolę przewozów.


Czas trwania: 18 godziny

Wymagania:

ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii


Zaświadczenia i certyfikaty:

po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym

Atuty:

przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w pojazdach skrzyniowych). Posiadanie uprawnień kursu podstawowego daje możliwość odbycia szkolenia specjalistycznego na: cysterny, kl. 1 – wybuchowe, kl. 7 – promieniotwórcze. Uprawnienia ważne przez 5 lat.


Terminy i ceny:

2020-08-31500 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86