Zakres kursu:

  • ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
  • gazy stosowane do napędu pojazdów
  • instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG
  • osprzęt współpracujący ze zbiornikami LPG
  • oznakowanie zbiorników LPG
  • warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem
  • napełnianie zbiorników LPG- czynności robocze i kontrolne
  • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym Przepisy bhp i p.poż.
  • instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG

Czas trwania: 20 godzin

Wymagania:

wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne, ukończone 18 lat


Zaświadczenia i certyfikaty:

po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia TDT

Atuty:

LPG - obsługa zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych w zakresie ich napełniania.
Zapoznanie osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem skroplonym, zwanych dalej zbiornikami LPG, podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie napełniania i bezpiecznej eksploatacji zbiorników LPG oraz ich przygotowanie do egzaminu – sprawdzenia kwalifikacji przez TDT.


Terminy i ceny:

650 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86