Zakres kursu:

rodzaje cystern i konstrukcje wnętrza oraz ich przeznaczenie, przystosowanie pojazdów z cysterną do przewozu materiałów poszczególnych klas, napełnianie i opróżnianie cystern materiałami poszczególnych klas oraz sprawdzanie stanu ich napełnienia, zagrożenia powodowane przemieszczaniem się materiałów przewożonych w cysternie, obowiązki kierowcy podczas takiego przewozu, ograniczenia związane z ruchem i postojem na drodze pojazdu z cysterną, zabezpieczenie i sygnalizowanie postoju


Czas trwania: 13 godzin

Wymagania:

ukończone 21 lat, prawo jazdy odpowiedniej kategorii, posiadanie uprawnień podstawowych ADR


Zaświadczenia i certyfikaty:

po zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym w cysternach

Atuty:

przygotowanie do egzaminu na uprawnienia ADR na przewóz materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym w cysternach


Terminy i ceny:

2020-09-03350 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86