Zakres kursu:

praktyczna obsługa urzadzeń, podstawy obsługi i budowy urządzeń, zbiorników i osprzętu, znajmość przepisów UDT, TDT, bhp i ppoż, ochrony środowiska, udzielania pomocy przedlekarskiej oraz właściwości fizykochemicznych materiałów niebezpiecznych w kl. ADR


Czas trwania: 16 godzin

Wymagania:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r.

- ukończony 18 rok życia

- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu poświadczony zaświadczeniem leakrskimm lub oświadczeniem o aktualnych badanich


Zaświadczenia i certyfikaty:

po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia TDT

Atuty:

Terminy i ceny:

800,00 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86