Zakres kursu:

Organizacja komórki ds. kadrowych, rekrutacja pracowników, wybrane zagadnienia z prawa pracy, wybrane zagadnienia z BHP, organizacja pracy specjalisty ds. płac, system wynagradzania, wynagrodzenie i jego składniki, lista płac – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, wpłaty na PFRON, naliczanie Zakładowych Funduszy Socjalnych, świadczenia pieniężne finansowane przez ZUS, obsługa programu użytkowego „Płatnik”, obsługa programu użytkowego - moduł kadrowo-płacowy”


Czas trwania: Liczba godzin ogółem - 100 godzin

Wymagania:

wykształcenie min. średnie, znajomość podstaw obsługi komputera - systemów operacyjnych oraz programów Microsoft Word i Excel


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie zgodnie z wzorem MEN/ na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014, poz. 622)

Atuty:

słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej podjęcie pracy w komórkach kadrowych i płacowych.


Terminy i ceny:

1500 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86