Zakres kursu:

wybrane zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej, podstawy rachunkowości ,aktywa obrotowe - ewidencja, obrót i wycena, aktywa trwałe - ewidencja, amortyzacja i wycena, kapitał (fundusz) własny, obce źródła finansowania majątku: ewidencja i wycena, koszty i przychody, elementy prawa podatkowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przykłady liczbowe dot. prowadzenia ksiąg handlowych przy ewidencji kosztów, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, obsługa programów komputerowych: księgowo- finansowych


Czas trwania: Liczba godzin ogółem - 200 godzin

Wymagania:

min. średnie, znajomość podstaw obsługi komputera - systemów operacyjnych oraz programów Microsoft Word i Excel


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz. U. z 2014 poz. 622)

Atuty:

przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej prowadzenie księgowości komputerowej w małych i średnich przedsiębiorstwach


Terminy i ceny:

2500 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86