Zakres kursu:

Komunikacja interpersonalna, podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce, pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania, elementy psychologii, podstawy dydaktyki ogólnej, dydaktyka szczegółowa dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, dydaktyka szczegółowa dla wykładowców na kursach, praktyka pedagogiczna


Czas trwania: 80 godzin, w tym 10 godzin praktyki pedagogicznej

Wymagania:

wykształcenie minimum średnie lub tytuł mistrza w zawodzie


Zaświadczenia i certyfikaty:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym składanym przed komisją powołaną przezDyrektora Centrum. Absolwenci otrzymują zaświadczenie zgodnie z wzorem MEN/ na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622)

Atuty:

nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej


Terminy i ceny:

1000 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86