Zakres kursu:

Obowiązujące przepisy prawne, charakterystyka stosowania środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin, technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony na środowisko, BHP


Czas trwania: 7 godzin

Wymagania:

Wybrane przepisy prawne ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych nowelizacji, aktualizacja wiedzy w dziedzinie stosowania środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin - aktualizacja


Zaświadczenia i certyfikaty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW

Atuty:

Nabycie uprawnień do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.