Cel szkolenia:
przygotowanie praktyczne do egzaminu na prawo jazdy kategorii B+E

Czas trwania szkolenia:
15 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe)

Warunek uczestnictwa:
prawo jazdy kategorii B, Profil Kandydata na Kierowcę

Absolwent szkolenia otrzymuje:
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z wzorem Ministra Infrastruktury

Cena szkolenia: 1 000 zł

Wpłata na konto:
ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów

Bank Spółdzielczy Płońsk Oddział w Ciechanowie 86 8230 0007 3001 0648 2000 0001

Tytułem: Prawo jazdy kategorii ...

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania