Cele szkolenia:
przygotowanie teoretyczne i praktyczne  do egzaminu na kategorię D

Czas trwania kursu:

  • kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych
  • 40 godzin zegarowych (w przypadku posiadania kategorii C) lub
  • 60 godzin zegarowych (w przypadku posiadania kategorii B)


Warunek uczestnictwa:
ukończone 24 lata, Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Absolwent szkolenia otrzymuje:
zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z wzorem Ministra Infrastruktury

Cena szkolenia:

  • 2 800 zł - w przypadku posiadania prawa jazdy kategorii C
  • 3 600 zł - w przypadku posiadania prawa jazdy kategorii B


Wpłata na konto:

ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów

Bank Spółdzielczy Płońsk Oddział w Ciechanowie 86 8230 0007 3001 0648 2000 0001

Tytułem: Prawo jazdy kategorii ...

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania