Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, którzy:

  • zamierzają powrócić do zawodu kierowcy, zamierzają podjąć po raz pierwszy pracy na stanowisku kierowcy oraz posiadają:
    • prawo jazdy kat. D wydane przed dniem 10.09.2008 (przewóz osób)
    • prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10.09.2009 (przewóz rzeczy)
  • wykonują przewóz drogowy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa
  • posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej.


Zakres szkolenia okresowego kierowców zawodowych obejmuje:

35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Program szkolenia okresowego kierowców zawodowych zawiera 5 modułów (po 7 godzin) w tym trzy obowiązkowe i dwa uzupełniające

Po ukończeniu szkolenia okresowego nie ma egzaminu państwowego. Kurs kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na kolejne 5 lat. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje kierownik ośrodka.

Kierowcy po ukończeniu szkolenia okresowego obowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U z 2013r. poz. 1414 z późniejszymi zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U z 2014 poz. 1005 z późn. zm.)

W naszej ofercie znajdziesz szkolenie okresowe nie tylko w formie wykładów. Specjalnie dla osób zapracowanych stworzyliśmy nowoczesną formę e-learningową w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia. Dzięki temu możesz wybrać taki termin szkolenia, który odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Cena szkolenia: 350,00 zł*

* podana cena dotyczy klienta z wolnego naboru