Zakres kursu:

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

  • podstawy obsługi komputera
  • zasady gospodarki magazynowej
  • obsługa programu komputerowego Magazyn-Sprzedaż
  • obsługa kasy fiskalnej
  • obsługa wózka jezdniowego

Czas trwania: min.140 godzin

Wymagania:

wykształcenie min. podstawowe, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie


Zaświadczenia i certyfikaty:

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym składanym przed komisją powołaną przezDyrektora Centrum. Absolwenci otrzymują zaświadczenie zgodnie z wzorem MEN / na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz. U. z 2014 poz. 622). oraz po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym zaświadczenie UDT

Atuty:

przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu magazyniera


Terminy i ceny:

1350 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86