Zakres kursu:

  • zagadnienia biurowe
  • aspekty psychologiczne
  • obsługę urządzeń biurowych
  • obsługę komputera i Internetu

Czas trwania: 170 godzin

Wymagania:

wykształcenie minimum średnie


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(Dz. U. z 2014 poz. 622)

Atuty:

wyposażenie uczestników kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego. Zwrócenie uczestnikom kursu uwagi na poczucie odpowiedzialności za podawaną i przyjmowaną informację.


Terminy i ceny:

2000 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86