Zakres kursu:

W związku z zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień do operowania wózkami podnośnikowymi.


Czas trwania: 8 h - dwa spotkania obejmują teoretyczne i praktyc

Wymagania:

Do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r)

Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne tylko terminowo:

a) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej iż do dnia 31 grudnia 2023r

b) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

c) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027r.


Zaświadczenia i certyfikaty:

.

Atuty:

 .


Terminy i ceny:

500 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86