Zakres kursu:

wiadomości ogólne o żurawiach przenośnych, budowa żurawi przenośnych, zawiesza i pomocniczy sprzęt przeładunkowy, dozór techniczny nad żurawiami, BHP, obsługa żurawi przenośnych, zajęcia praktyczne.


Czas trwania: Liczba godzin ogółem - 20 godzin

Wymagania:

minimum podstawowe lub gimnazjalne wykształcenie, ukończone 18 lat


Zaświadczenia i certyfikaty:

po pozytywnym postępowaniu sprawdzenia kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego - państwowe zaświadczenie uprawniające do obsługi żurawi przenośnych.

Atuty:

zapoznanie z budową i prawidłową obsługą żurawi przenośnych oraz przygotowanie do egzaminu – sprawdzenia kwalifikacji przez UDT.


Terminy i ceny:

1000 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86