Zakres kursu:

Celem szkole jest nabycie przez  kursanta wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego użytkowania dronów oraz przygotowania do egzaminu państwowego na operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO). Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej wspomaganej symulatorami

  • VLOS - Visual Line od Sight - operacje w zasięgu wzrok

Loty, w których operator lub obserwator bezzałogowego statku powietrznego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu zapewnienia separacji od innych statków powietrznych i przeszkód.

  • BVLOS -  Beyond Visual Line od Sight - operacje poza zasięgiem wzroku

Loty, w których operator lub obserwator bezzałogowego statku powietrznego nie musi utrzymywać bezpośredniego kontaktu wzrokowego z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu zapewnienia separacji od innych statków powietrznych i przeszkód

  • INS - instruktorskie - ustalane indywidualnie z kursantem
  • Doszkalające - szkolenie indywidualne przewidziane jest dla osób chcących uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezzałogowców oraz dokształcić się do egzaminu państwowego

Czas trwania: x

Wymagania:

x


Zaświadczenia i certyfikaty:

DO CZEGO UPOWAŻNIA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO?

Każda osoba, która chce wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne (drony) do celów innych niż rekreacyjne lub sportowe (m.in. komercyjnych) powinna posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO (Unmanneg Aerial Vehicle Operator - Operatora bezzałogowego statku powietrznego)

Krótko mówiąc... Jeśli posiadasz Świadectwo Kwalifikacji UAVO, to możesz wykorzystywać drony w swojej pracy i edukacji.

Atuty:

NOWY ZAWÓD - OPERATOR DRONÓW czyli bezzałogowych statków powietrznych.

Oferujemy profesjonalne szkolenia lotnicze dla przyszłych operatorów dronów, które są przeprowadzane przez ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Nasi instruktorzy bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywali na pokojowych oraz bojowych misjach wojskowych, pilotowali wiele zaawansowanych dronów dzięki, którym zdobywali ogromne doświadczenia operacyjne.

Szkolenia odbywają się na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wpis ten upoważnia do przeprowadzania szkoleń na operatorów bezzałogowych statków powietrznych (UAVO).

Organizujemy następujące szkolenia dla przyszłych operatorów dronów:

  • VLOS - loty w zasięgu wzroku
  • BVLOS - loty poza zasięgiem wzroku
  • INS - instruktorskie
  • inne, np. doszkalające oraz specjalistyczne

Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.