Zakres kursu:

instalacje sieci elektroenergetyczne i zabezpieczenia do 1 kV, urządzenia oświetlenia elektrycznego Ochrona przeciwporażeniowa do 1 kV. Bhp, organizacja pracy, ochrona przeciwpożarowa. Ratownictwo. Elektryczne urządzenia napędowe, rozdzielnice, prostowniki i akumulatory. Obowiązujące przepisy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.


Czas trwania: 30 godzin

Wymagania:

Warunek uczestnictwa:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa
  • ukończone 18 lat,

Zaświadczenia i certyfikaty:

po zakończeniu kursu absolwenci przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego, zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z póź. zm).

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV.

Atuty:

przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.


Terminy i ceny:

650 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86