Zakres kursu:

Wiadomości ogólne o podestach ruchomych, budowa części mechanicznej podestu, budowa części elektrycznej, zasilanie, napęd i sterowanie, budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej, aparaty i urządzenia bezpieczeństwa, obsługa i konserwacja, wiadomości o dozorze technicznym, bhp, zajęcia praktyczne


Czas trwania: Liczba godzin ogółem - 20 godzin

Wymagania:

minimum podstawowe lub gimnazjalne wykształcenie, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu


Zaświadczenia i certyfikaty:

po pozytywnym postępowaniu sprawdzenia kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego - państwowe zaświadczenie uprawniające do obsługi podestów ruchomych

Atuty:

teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego z UDT


Terminy i ceny:

1000 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86