Zakres kursu:

Budowa kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi, paliwa, paleniska, proces spalania, zasady eksploatacji kotłów wraz z urządzeniami pomocniczymi, automatyka i aparatura pomiarowa, zasady bhp i p.poż, zajęcia praktyczne


Czas trwania: 85 godzin

Wymagania:

Warunek uczestnictwa:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub zawodowa
  • ukończone 18 lat,

Zaświadczenia i certyfikaty:

po zakończeniu kursu absolwenci przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego i otrzymują świadectwo kwalifikacyjne „E”.

Atuty:

przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie obsługi i eksploatacji kotłów wodnych i parowych


Terminy i ceny:

1000 zł

Kontakt:
Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi kursami skontaktuj się z nami:
Tel.: 23 672 75 86
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl

ul. Płońska 57a
06-400 Ciechanów
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl
Tel/Fax: 23 672 46 64, 23 672 75 86